DỰ ÁN NỔI BẬT

Thông tin các dự án bất động sản nổi bật nhất

23 triệu/m2

NHÀ PHỐ ĐƯỜNG QUANG TRUNG

  • Quang Trung, Phường 8, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh
23 triệu/m2

Officetel Charmington La Pointe

  • Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh
23 triệu/m2

NHÀ PHỐ ĐƯỜNG QUANG TRUNG

  • Quang Trung, Phường 8, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh
23 triệu/m2

Officetel Charmington La Pointe

  • Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh
23 triệu/m2

NHÀ PHỐ ĐƯỜNG QUANG TRUNG

  • Quang Trung, Phường 8, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh
23 triệu/m2

Officetel Charmington La Pointe

  • Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

NHÀ THUÊ NHÀ Ở

Đồng hành cùng bạn đến khi giao dịch thành công

Cho Thuê

NHÀ PHỐ ĐƯỜNG QUANG TRUNG

Quang Trung, Phường 8, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

23 triệu/m2
Cho Thuê

Officetel Charmington La Pointe

Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

23 triệu/m2
Cho Thuê

NHÀ PHỐ ĐƯỜNG QUANG TRUNG

Quang Trung, Phường 8, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

23 triệu/m2
Cho Thuê

Officetel Charmington La Pointe

Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

23 triệu/m2
Cho Thuê

NHÀ PHỐ ĐƯỜNG QUANG TRUNG

Quang Trung, Phường 8, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

23 triệu/m2
Cho Thuê

Officetel Charmington La Pointe

Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

23 triệu/m2

VĂN PHÒNG CHO THUÊ

Chúng tôi cùng bạn lựa chọn theo 3 tiêu chí : Giá phù hợp – Sống tiện ích – Đầu tư có lời

Cho Thuê

NHÀ PHỐ ĐƯỜNG QUANG TRUNG

Quang Trung, Phường 8, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

23 triệu/m2
Cho Thuê

Officetel Charmington La Pointe

Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

23 triệu/m2
Cho Thuê

NHÀ PHỐ ĐƯỜNG QUANG TRUNG

Quang Trung, Phường 8, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

23 triệu/m2
Cho Thuê

Officetel Charmington La Pointe

Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

23 triệu/m2
Cho Thuê

NHÀ PHỐ ĐƯỜNG QUANG TRUNG

Quang Trung, Phường 8, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

23 triệu/m2
Cho Thuê

Officetel Charmington La Pointe

Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

23 triệu/m2

Giới thiệu